Khách sạn Sầm Sơn bãi tắm C

KHÁCH SẠN MẠNH CƯỜNG SẦM SƠN THANH HÓA

KHÁCH SẠN MẠNH CƯỜNG SẦM SƠN THANH HÓA

Ngày : 14-05-2019

KHÁCH SẠN MẠNH CƯỜNG SẦM SƠN THANH HÓA   1. Giới thiệu khái quát về khách sạn Mạnh Cường Sầm Sơn Thanh Hóa ♣  Khách sạn Mạnh Cường Sầm Sơn Thanh Hóa, tọa lạc ngay tại bãi tắm C. Cách biển...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHÁCH SẠN BÌNH MINH 2 SẦM SƠN THANH HÓA

KHÁCH SẠN BÌNH MINH 2 SẦM SƠN THANH HÓA

Ngày : 11-05-2019

KHÁCH SẠN BÌNH MINH 2 SẦM SƠN THANH HÓA   1. Giới thiệu khái quát về khách sạn Bình Minh 2 Sầm Sơn ♥  Khách sạn Bình Minh 2 Sầm Sơn tọa tại bãi tắm C Sầm Sơn trên con đường Tống Duy Tân xinh đẹp....
Đọc Thêm

Xem thêm
KHÁCH SẠN CÔNG ANH SẦM SƠN THANH HÓA

KHÁCH SẠN CÔNG ANH SẦM SƠN THANH HÓA

Ngày : 11-05-2019

KHÁCH SẠN CÔNG ANH SẦM SƠN THANH HÓA   1. Giới thiệu khái quát về khách sạn Công Anh Sầm Sơn Thanh Hóa ♣  Khách sạn Công Anh tọa lạc tại bãi tắm C.nằm trên tuyến đường Hồ Xuân Hương – con đường...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHÁCH SẠN HIỀN THỂ SẦM SƠN THANH HÓA

KHÁCH SẠN HIỀN THỂ SẦM SƠN THANH HÓA

Ngày : 09-05-2019

KHÁCH SẠN HIỀN THỂ SẦM SƠN THANH HÓA   1. Giới thiệu khái quát về khách sạn Hiền Thể Sầm Sơn Thanh Hóa Khách sạn Hiền Thể Sầm Sơn Thanh Hóa, tọa lạc tại bãi tắm C, cách biển 50m. Khách sạn vừa...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHÁCH SẠN HỮU NGHỊ SẦM SƠN THANH HÓA

KHÁCH SẠN HỮU NGHỊ SẦM SƠN THANH HÓA

Ngày : 18-04-2019

KHÁCH SẠN HỮU NGHỊ SẦM SƠN THANH HÓA   1. Giới thiệu khái quát về khách sạn Hữu Nghị Sầm Sơn Thanh Hóa Khách sạn Hữu Nghị Sầm Sơn Thanh Hóa tọa lạc tại bãi tắm C, cách biển chỉ 30m. Nơi đây...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHÁCH SẠN VĂN TÙNG EK SẦM SƠN THANH HÓA

KHÁCH SẠN VĂN TÙNG EK SẦM SƠN THANH HÓA

Ngày : 16-04-2019

KHÁCH SẠN VĂN TÙNG EK SẦM SƠN THANH HÓA   1. Giới thiệu khái quát về khách sạn Văn Tùng EK Sầm Sơn Thanh Hóa ♠ Tọa lạc ngay tại bãi tắm C, nằm trên con đường Tống Duy Tân, khách sạn Văn Tùng EK...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHÁCH SẠN NGỌC LONG SẦM SƠN THANH HÓA

KHÁCH SẠN NGỌC LONG SẦM SƠN THANH HÓA

Ngày : 10-04-2019

KHÁCH SẠN NGỌC LONG SẦM SƠN THANH HÓA   1. Giới thiệu khái quát về khách sạn Ngọc Long Sầm Sơn Thanh Hóa Khách sạn Ngọc Long Sầm Sơn Thanh Hóa tọa lạc tại bãi tắm C, cách biển chỉ 40m. Rất thuận...
Đọc Thêm

Xem thêm
THE MARRON HOTEL SẦM SƠN THANH HÓA

THE MARRON HOTEL SẦM SƠN THANH HÓA

Ngày : 06-04-2019

THE MARRON HOTEL SẦM SƠN THANH HÓA   1. Giới thiệu khái quát về the Marron Hotel Sầm Sơn Thanh Hóa ♣  The Marron Hotel Sầm Sơn Thanh Hóa đã và đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Và sẽ được...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHÁCH SẠN CHÂU HÒA SẦM SƠN THANH HÓA

KHÁCH SẠN CHÂU HÒA SẦM SƠN THANH HÓA

Ngày : 01-04-2019

KHÁCH SẠN CHÂU HÒA SẦM SƠN THANH HÓA   1. Giới thiệu khái quát về khách sạn Châu Hòa Sầm Sơn Thanh Hóa. ♣ Khách sạn Châu Hòa Sầm Sơn Thanh Hóa, tọa lạc tại bãi tắm C, rất gần mặt biển. Tại đây...
Đọc Thêm

Xem thêm