Liên hệ

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI:

Địa chỉ tại Sầm Sơn: Khách sạn Sầm Sơn Thanh Hóa

Lô 2 – Quảng Trường Đi Bộ Trung tâm Sầm Sơn

Phương Trung Sơn, TP. Sầm Sơn, Thanh Hoá

Điện thoại : 092 926 62 63

Email : khachsansamsonthanhhoa.vn@gmail.com

Website : www.khachsansamsonthanhhoa.vn


Trung tâm truyền thông và dịch vụ du lịch Sầm Sơn tại Hà Nội

Địa chỉ tại Hà Nội:  Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 0983086263 – 0919596263

Tư vấn miễn phí QC google vs tối ưu web : 0919596263

Email : khachsansamsonthanhhoa.vn@gmail.com

Website : www.khachsansamsonthanhhoa.vn