Tour du lịch

TOUR DU LỊCH BẮC NINH FLC SẦM SƠN THANH HÓA

TOUR DU LỊCH BẮC NINH FLC SẦM SƠN THANH HÓA

Ngày : 21-09-2019

TOUR DU LỊCH BẮC NINH FLC SẦM SƠN THANH HÓA   1. Lịch trình Tour du lịch Bắc Ninh FLC Sầm Sơn Thanh Hóa 1.1. Ngày 1 (Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối) Sáng: Đúng 7h xe và hướng dẫn viên Công Ty Bắc Á Travel sẽ đến...
Đọc Thêm

Xem thêm
TOUR DU LỊCH BẮC NINH SUỐI CÁ THẦN SẦM SƠN THANH HÓA

TOUR DU LỊCH BẮC NINH SUỐI CÁ THẦN SẦM SƠN THANH HÓA

Ngày : 19-09-2019

TOUR DU LỊCH BẮC NINH SUỐI CÁ THẦN SẦM SƠN THANH HÓA   1. Lịch trình Tour du lịch Bắc Ninh Suối Cá Thần Sầm Sơn Thanh Hóa 3 ngày 2 đêm   1.1. Ngày 1 (Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối) Sáng: Đúng 7h xe và...
Đọc Thêm

Xem thêm
TOUR DU LỊCH BẮC NINH HẢI HÒA SẦM SƠN THANH HÓA

TOUR DU LỊCH BẮC NINH HẢI HÒA SẦM SƠN THANH HÓA

Ngày : 19-09-2019

TOUR DU LỊCH BẮC NINH HẢI HÒA SẦM SƠN THANH HÓA   1. Lịch trình Tour du lịch Bắc Ninh Hải Hòa Sầm Sơn Thanh Hóa 3 ngày 2 đêm 1.1. Ngày 1 (Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối) Sáng: Đúng 6h xe và hướng dẫn viên sẽ...
Đọc Thêm

Xem thêm
TOUR DU LỊCH BẮC NINH SẦM SƠN HẢI TIẾN THANH HÓA

TOUR DU LỊCH BẮC NINH SẦM SƠN HẢI TIẾN THANH HÓA

Ngày : 19-09-2019

TOUR DU LỊCH BẮC NINH SẦM SƠN  HẢI TIẾN THANH HÓA     1. Lịch trình Tour du lịch Bắc Ninh Sầm Sơn Hải Tiến Thanh Hóa 1.1. Ngày 1 (Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối). Sáng: Đúng 6h xe và hướng dẫn viên Công...
Đọc Thêm

Xem thêm
TOUR DU LỊCH BẮC NINH HẢI HÒA THANH HÓA 3 NGÀY 2 ĐÊM

TOUR DU LỊCH BẮC NINH HẢI HÒA THANH HÓA 3 NGÀY 2 ĐÊM

Ngày : 18-09-2019

TOUR DU LỊCH BẮC NINH HẢI HÒA THANH HÓA 3 NGÀY 2 ĐÊM   1. Lịch trình Tour du lịch Bắc Ninh Hải Hòa Thanh Hóa 3 ngày 2 đêm 1.1. Ngày 1 (Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối) Sáng: Đúng 6h xe và hướng dẫn viên Công Ty...
Đọc Thêm

Xem thêm
TOUR DU LỊCH BẮC NINH HẢI HÒA THANH HÓA

TOUR DU LỊCH BẮC NINH HẢI HÒA THANH HÓA

Ngày : 18-09-2019

TOUR DU LỊCH BẮC NINH HẢI HÒA THANH HÓA     1. Lịch trình Tour du lịch Bắc Ninh Hải Hòa Thanh Hóa 1.1. Ngày 1 (Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối) Sáng: Đúng 6h xe và hướng dẫn viên Công Ty Bắc Á Travel sẽ đến...
Đọc Thêm

Xem thêm
TOUR DU LỊCH BẮC NINH HẢI TIẾN THANH HÓA 3 NGÀY 2 ĐÊM

TOUR DU LỊCH BẮC NINH HẢI TIẾN THANH HÓA 3 NGÀY 2 ĐÊM

Ngày : 17-09-2019

TOUR DU LỊCH BẮC NINH HẢI TIẾN THANH HÓA 3 NGÀY 2 ĐÊM     1. Lịch trình Tour du lịch Bắc Ninh Hải Tiến Thanh Hóa 3 ngày 2 đêm 1.1. Ngày 1 (Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối). Sáng: Đúng 7h sáng xe và hướng dẫn...
Đọc Thêm

Xem thêm
TOUR DU LỊCH BẮC NINH HẢI TIẾN THANH HÓA

TOUR DU LỊCH BẮC NINH HẢI TIẾN THANH HÓA

Ngày : 17-09-2019

TOUR DU LỊCH BẮC NINH HẢI TIẾN THANH HÓA     1. Lịch trình Tour du lịch Bắc Ninh Hải Tiến Thanh Hóa 1.1. Ngày 1 (Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối) Sáng: Đúng 7h sáng xe và hướng dẫn viên sẽ đến đón quý...
Đọc Thêm

Xem thêm
TOUR DU LỊCH BẮC NINH SẦM SƠN THANH HÓA 3 NGÀY 2 ĐÊM

TOUR DU LỊCH BẮC NINH SẦM SƠN THANH HÓA 3 NGÀY 2 ĐÊM

Ngày : 16-09-2019

TOUR DU LỊCH BẮC NINH SẦM SƠN THANH HÓA 3 NGÀY 2 ĐÊM   1. Lịch trình Tour du lịch Bắc Ninh Sầm Sơn Thanh Hóa 3 ngày 2 đêm 1.1. Ngày 1 (Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối). Sáng: Đúng 7h sáng xe và hướng dẫn viên...
Đọc Thêm

Xem thêm